Day: September 5, 2020 Archives

Kulang sa Kulay ang Kwento ng Buhay

Kulang sa Kulay ang Kwento ng Buhay

Kulang sa kulayang kwento ng buhay mo,kung wala kang mgakababatangkasamang bumuo nito. Kaway-kaway sa mga kaibigan kong nagturo sakin ng mga kalokohan. 😀

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
I Wore Black as a Statement

I Wore Black as a Statement

I wore BLACK as a statement, but I prefer GREEN in my environment.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...