Rent this Ad Space for 5$ a Month
Category: Funny Quotes Posters Collection

Lighten the mood with our funny quotes collection. Share our stupidity and laugh at everyday problems. Feel free to share our posters.

Short Friendship Quotes for your Buddies

Here are our short friendship quotes that will surely help strengthen bonds. Share this specially made quotes posters to your best friends for free.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
, , , , , , , , , , , , , Read More

Love Quotes Posters To Warm Your Heart

Here some love quotes posters to warm your heart. Various love quotes posters to share to everyone. From sweet messages to friends to emotional greetings to your special someone. Feel free to share it to your favorite social media sites.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Read More

One Day You’ll Tone Down and Choose to Escape the Past

One day you’ll tone down,choose to escape the past andlive harmoniously.ALL OF US WILL, SO JUST ENJOY.Grow old holding a cup of coffeereminiscingdumbed happy memories.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
, , , , , ,

Kulang sa Kulay ang Kwento ng Buhay

Kulang sa kulay ang kwento ng buhay mo, kung wala kang mga kababatang kasamang bumuo nito.
Kaway-kaway sa mga kaibigan kong nagturo sakin ng mga kalokohan. 😀

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
, , , , , ,

September Replenish Hopes and Fills our Excitements

Replenish hopes and fills our excitements.Gives power to move forward, relive faith.As it yells the start of the happiest season.We forget the past and smile for one same reason.The 13th-month pay expectation! 😀

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
, , , , , ,

Sa Inyo na ang Yaman

Sa inyo na ang yaman, pagibig at kapangyarihan.Basta pag umulan ng biyaya akin ang “masandal tulog” na katangian.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
, , , ,

Ngayon nga’y Nakamit na ang Minimithi

napilitang magpakilala sa iyong itay,nangakong lagi ng susundin ang iyong inay,napalaban para makuha ang iyong kamay,ngayon nga’y nakamit na ang minimithing password ng inyong wifi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
, , , , ,

Tumingin sa Langit pag may Problema

Sabi ng tropa tumingin lang sa langit pag may problema,.. pagtingala ko hinubuan na ko ng mga p*nyeta!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
, , , , , ,

A Coin in My Pocket

Yay! A coin in my pocket gives me 0.000001% chance to have a million!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
, , ,

This is Me Procrastinating

This is really me, PROCRASTINATING. 😀

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
, , , ,