Category: Hope Archives

September Replenish Hopes and Fills our Excitements

September Replenish Hopes and Fills our Excitements

Replenish hopes and fills our excitements.Gives power to move forward, relive faith.As it yells the start of the happiest season.We forget the past and smile for one same reason.The 13th-month pay expectation! 😀

Even in Darkest Times

Even in Darkest Times

Even in darkest timesYour Light makesevery minute,every day,every yearmore and more beautiful.Thank you Lord for always guiding me.

I'm a Nobody Whose not Worthy of Your Blessings

I’m a Nobody Whose not Worthy of Your Blessings

I’m a nobody whose not worthyof Your blessings.Yet You always bless me withwonderful great mornings. THANK YOU LORDFOR ALWAYS GIVING ME A CHANCE

Sometimes a Beer Can Take Away All Your Fears

Sometimes A Beer Can Take Away All Your Fears

Sometimes a beer can take away all your fears. But a prayer will always keeps you fighting, motivated, hoping and standing firm. Good morning! 🙂

Just Wanted to Say Sorry

Just Wanted to Say Sorry

Our Sunday Prayer Just wanted to saysorry for beingdoubtful,selfishand for most of the time forgetting to saythank you

Dakilang Diyos Ama naming Mapagmahal

Dakilang Diyos Ama naming Mapagmahal

Dakilang Diyos Ama naming Mapagmahal magandang araw po. Salamat po Ama sa maraming biyayang ipinagkakaloob mo po sa amin. Ama, patawad po sa pagkakamaling aming nagagawa dala ng aming kahinaan, linisin mo kami Ama ng inyong banal na dugo upang kami muli ay maging karapat dapat sa iyo. Ama hiling po namin ang inyong patnubay […]

August! Another Great Month to start Recuperating

August! Another Great Month to Start Recuperating

Welcoming August! Another great month to start recuperating, continue holding on to the promise of having a life full of smiles,.. everlasting.

Tumingin sa Langit pag may Problema

Tumingin sa Langit pag may Problema

Sabi ng tropa tumingin lang sa langit pag may problema,.. pagtingala ko hinubuan na ko ng mga p*nyeta!

The Probability of Death

The Probability of Death

The probability of DEATH begins when you start to DOUBT your life’s WORTH