Category: Photography Archives

Even in Darkest Times

Even in Darkest Times

Even in darkest timesYour Light makesevery minute,every day,every yearmore and more beautiful.Thank you Lord for always guiding me.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Sa Inyo na ang Yaman

Sa Inyo na ang Yaman

Sa inyo na ang yaman, pagibig at kapangyarihan.Basta pag umulan ng biyaya akin ang “masandal tulog” na katangian.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
When all You ever Wanted was Peace and Quite

When all You ever Wanted was Peace and Quite

When all you everwanted was peace and quite.Yet the world teaches youhate and discontentment.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
I'm a Nobody Whose not Worthy of Your Blessings

I’m a Nobody Whose not Worthy of Your Blessings

I’m a nobody whose not worthyof Your blessings.Yet You always bless me withwonderful great mornings. THANK YOU LORDFOR ALWAYS GIVING ME A CHANCE

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Sometimes a Beer Can Take Away All Your Fears

Sometimes A Beer Can Take Away All Your Fears

Sometimes a beer can take away all your fears. But a prayer will always keeps you fighting, motivated, hoping and standing firm. Good morning! 🙂

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
In the Absence of Human

In the Absence of Human

In the absence of human, this painting would be lonely.In the absence of human, our nature would be healthy.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Just Wanted to Say Sorry

Just Wanted to Say Sorry

Our Sunday Prayer Just wanted to saysorry for beingdoubtful,selfishand for most of the time forgetting to saythank you

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Ngayon nga'y Nakamit na ang Minimithi

Ngayon nga’y Nakamit na ang Minimithi

napilitang magpakilala sa iyong itay,nangakong lagi ng susundin ang iyong inay,napalaban para makuha ang iyong kamay,ngayon nga’y nakamit na ang minimithing password ng inyong wifi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Chances to Escape the Loop of Toil

Chances to Escape the Loop of Toil

When you start to fight and create your own trail, your chances to escape the loop of toil prevails

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
I Wore Black as a Statement

I Wore Black as a Statement

I wore BLACK as a statement, but I prefer GREEN in my environment.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...