Kulang sa Kulay ang Kwento ng Buhay

Kulang sa Kulay ang Kwento ng Buhay

Kulang sa kulay
ang kwento ng buhay mo,
kung wala kang mga
kababatang
kasamang bumuo nito.

Kaway-kaway sa mga kaibigan kong nagturo sakin ng mga kalokohan. 😀

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × three =

Related Posts

Panginoon Gawin Mo Akong Makabuluhan

Panginoon, Gawin Mo Akong Makabuluhan

Panginoon, gawin Mo akong makabuluhan sa araw-araw. Tulungan Mo akong pasayahin ang aking magulang, kapatid at mga kaibigan.

Choose to Start with a Good Laugh

Choose to Start with a Good Laugh

Choose to start with a good laugh while watching everything bloom.
It is a rebirth, a positive choreograph. Dance and soak to its addicting perfume.

Hope Tomorrows News

Hope Tomorrow’s News

Hope tomorrow’s news about increase in deaths and infected is just an April Fools joke.

Home