Sharing Pieces of Life Learned Lessons

Like us on Facebook
Rent this Ad Space for 5$ a Month

Top Rated

Fan favorite quotes. Rate what you favored and see it shine big-time.

Choose to Start With A Good Laugh

Choose to Start with a Good Laugh

Choose to start with a good laugh while watching everything bloom.
It is a rebirth, a positive choreograph. Dance and soak to its addicting perfume.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Panginoon, Tulungan Mo Po Kami

Panginoon, Tulungan mo po Kami

Panginoon, tulungan mo po kami
sa panibagong pagsubok. Bigyan mo po kami ng lakas at tapang na umahon sa aming pagkalubog. Amen

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Differences Are Attributes that Holds Unique Stories

Differences are Attribute that Holds Unique Stories

Differences are attribute that holds unique stories with deep feelings,
NEVER MEANT TO DISCRIMINATE OR HURT UNRELATED BEINGS

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Latest Quotes Posters

Feel free to share this quote posters in your favorite social media sites.

In The Absence of Human

In the Absence of Human

In the absence of human, this painting would be lonely.In the absence of human, our nature would be healthy.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
People Who Aren't Afraid of Showing Concern

People Who Aren’t Afraid of Showing Concern

People who aren’t afraid of showing concern to strangers, can be called hero. It’s such a shame. I’m not that kind.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Just Wanted To Say Sorry

Just Wanted to Say Sorry

Our Sunday Prayer Just wanted to saysorry for beingdoubtful,selfishand for most of the time forgetting to saythank you

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Ngayon nga'y Nakamit na ang Minimithi

Ngayon nga’y Nakamit na ang Minimithi

napilitang magpakilala sa iyong itay,nangakong lagi ng susundin ang iyong inay,napalaban para makuha ang iyong kamay,ngayon nga’y nakamit na ang minimithing password ng inyong wifi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Chances to Escape The Loop of Toil

Chances to Escape the Loop of Toil

When you start to fight and create your own trail, your chances to escape the loop of toil prevails

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
I Wore Black As An Statement

I Wore Black as a Statement

I wore BLACK as a statement, but I prefer GREEN in my environment.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Dakilang Diyos Ama Naming Mapagmahal

Dakilang Diyos Ama naming Mapagmahal

Dakilang Diyos Ama naming Mapagmahal magandang araw po. Salamat po Ama sa maraming biyayang ipinagkakaloob mo po sa amin. Ama, patawad po sa pagkakamaling aming nagagawa dala ng aming kahinaan, linisin mo kami Ama ng inyong banal na dugo upang kami muli ay maging karapat dapat sa iyo. Ama hiling po namin ang inyong patnubay […]

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Good Morning August

August! Another Great Month to Start Recuperating

Welcoming August! Another great month to start recuperating, continue holding on to the promise of having a life full of smiles,.. everlasting.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Tumingin sa Langit Pag May Problema

Tumingin sa Langit pag may Problema

Sabi ng tropa tumingin lang sa langit pag may problema,.. pagtingala ko hinubuan na ko ng mga p*nyeta!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
A Coin in My Pocket

A Coin in My Pocket

Yay! A coin in my pocket gives me 0.000001% chance to have a million!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...