Panginoon, Salamat po sa Pagbibigay ng Lakas

Panginoon, Salamat Po sa Pagbibigay ng Lakas

Panginoon,
salamat po sa pagbibigay ng lakas sa tuwing ako’y napapagod.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × one =

Related Posts

Panginoon, Tulungan Mo Po Sila

Panginoon, Tulungan Mo Po Sila

Panginoon, tulungan Mo po sila. Maraming maraming salamat Po sa mga biyaya. Amen

Panginoon Gawin Mo Akong Makabuluhan

Panginoon, Gawin Mo Akong Makabuluhan

Panginoon, gawin Mo akong makabuluhan sa araw-araw. Tulungan Mo akong pasayahin ang aking magulang, kapatid at mga kaibigan.

Choose to Start With A Good Laugh

Choose to Start with a Good Laugh

Choose to start with a good laugh while watching everything bloom.
It is a rebirth, a positive choreograph. Dance and soak to its addicting perfume.

Home