Rent this Ad Space for 5$ a Month

Tag: friendship Archives

Feel free to share this quote posters in your favorite social media sites.

Kulang sa Kulay ang Buhay

Kulang sa Kulay ang Kwento ng Buhay

Kulang sa kulayang kwento ng buhay mo,kung wala kang mgakababatangkasamang bumuo nito. Kaway-kaway sa mga kaibigan kong nagturo sakin ng mga kalokohan. 😀

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...