Tag: pandemic Archives

Hope Tomorrows News

Hope Tomorrow’s News

Hope tomorrow’s news about increase in deaths and infected is just an April Fools joke.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Panginoon Tulungan mo po Kami

Panginoon, Tulungan mo po Kami

Panginoon, tulungan mo po kami
sa panibagong pagsubok. Bigyan mo po kami ng lakas at tapang na umahon sa aming pagkalubog. Amen

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Dakilang Diyos Ama naming Mapagmahal

Dakilang Diyos Ama naming Mapagmahal

Dakilang Diyos Ama naming Mapagmahal magandang araw po. Salamat po Ama sa maraming biyayang ipinagkakaloob mo po sa amin. Ama, patawad po sa pagkakamaling aming nagagawa dala ng aming kahinaan, linisin mo kami Ama ng inyong banal na dugo upang kami muli ay maging karapat dapat sa iyo. Ama hiling po namin ang inyong patnubay […]

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...