Rent this Ad Space for 5$ a Month

Tag: prayer Archives

Feel free to share this quote posters in your favorite social media sites.

Panginoon, Tulungan Mo Po Sila

Panginoon, Tulungan Mo Po Sila

Panginoon, tulungan Mo po sila. Maraming maraming salamat Po sa mga biyaya. Amen

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Panginoon Gawin Mo Akong Makabuluhan

Panginoon, Gawin Mo Akong Makabuluhan

Panginoon, gawin Mo akong makabuluhan sa araw-araw. Tulungan Mo akong pasayahin ang aking magulang, kapatid at mga kaibigan.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Hope Tomorrows News

Hope Tomorrow’s News

Hope tomorrow’s news about increase in deaths and infected is just an April Fools joke.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Panginoon, Tulungan Mo Po Kami

Panginoon, Tulungan mo po Kami

Panginoon, tulungan mo po kami
sa panibagong pagsubok. Bigyan mo po kami ng lakas at tapang na umahon sa aming pagkalubog. Amen

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Dumidilim, Gumiginaw

Dumidilim, Gumiginaw

Dumidilim, gumiginaw ngunit may liwanag at init ang Iyong pagmamahal. Pumapanatag, kumukulay ang mundo Panginoon pag sa Iyo’y nakasandal.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Panginoon, Salamat Po sa Pagbibigay ng Lakas

Panginoon, Salamat po sa Pagbibigay ng Lakas

Panginoon, salamat po sa pagbibigay ng lakas sa tuwing ako’y napapagod.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
My Everyday Confusion

My Everyday Confusion Doubts and Troubles

My everydayconfusion,doubtsand troublescan be cleared by a cup of coffee and a simple thank you prayer.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Dear Lord, I Humbly Surrender Everything

I Humbly Surrender Everything

Dear Lord,I humbly surrender everything.As I knowI can’t continue without You.Amen

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
My Two Second Prayer

My Two Second Prayer

My Two Second Prayer
Lord please help them. I hope they’re okay.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Lord, Please Help Me Gather Enough Strength

Lord Please Help Me Gather Enough Strength

Lord please help me gather enough strength and wisdom to push through.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...