Tag: stupid Archives

Sa Inyo na ang Yaman

Sa Inyo na ang Yaman

Sa inyo na ang yaman, pagibig at kapangyarihan.Basta pag umulan ng biyaya akin ang “masandal tulog” na katangian.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
A Coin in My Pocket

A Coin in My Pocket

Yay! A coin in my pocket gives me 0.000001% chance to have a million!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
This is Me, PROCRASTINATING

This is Me Procrastinating

This is really me, PROCRASTINATING. 😀

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Every Friday! Bow!

Every Friday! Bow!

Every FRIDAY my power to pinpoint liquor STRENGTHENS, 😀

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Real Men Don't Use Umbrella in the Rain

Real Men Don’t Use Umbrella in the Rain

REAL MEN don’t use umbrella in the RAIN, They use it when the sun looks dangerous to their SKIN…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...