Rent this Ad Space for 5$ a Month

Category: Faith Archives

Feel free to share this quote posters in your favorite social media sites.

Dakilang Diyos Ama Naming Mapagmahal

Dakilang Diyos Ama naming Mapagmahal

Dakilang Diyos Ama naming Mapagmahal magandang araw po. Salamat po Ama sa maraming biyayang ipinagkakaloob mo po sa amin. Ama, patawad po sa pagkakamaling aming nagagawa dala ng aming kahinaan, linisin mo kami Ama ng inyong banal na dugo upang kami muli ay maging karapat dapat sa iyo. Ama hiling po namin ang inyong patnubay […]

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Good Morning August

August! Another Great Month to Start Recuperating

Welcoming August! Another great month to start recuperating, continue holding on to the promise of having a life full of smiles,.. everlasting.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
The Sad Thing About Little Star

The Sad Thing About Little Star

The sad thing about little star, is that it is only noticed in the darkest hour. Just like when God is ignored in our brightest days.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...