Dakilang Diyos Ama naming Mapagmahal

Dakilang Diyos Ama Naming Mapagmahal

Dakilang Diyos Ama naming Mapagmahal magandang araw po.

Salamat po Ama sa maraming biyayang ipinagkakaloob mo po sa amin. Ama, patawad po sa pagkakamaling aming nagagawa dala ng aming kahinaan, linisin mo kami Ama ng inyong banal na dugo upang kami muli ay maging karapat dapat sa iyo.

Ama hiling po namin ang inyong patnubay pag gabay sa panahong ito, Tulungan mo po Ama ang aming mga Frontliners ang mga taong tumutuklas ng gamot upang masugpo ang pandemyang ito, Ama ikaw po ang aming dakilang manggagamot nagsusumamo kami sa iyo Ama na ang pandemyang ito ay matapos na.

In Jesus name, We Pray. Amen!

Prayer for our frontliners by MissDimple

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 1 =

Related Posts

Panginoon, Tulungan Mo Po Sila

Panginoon, Tulungan Mo Po Sila

Panginoon, tulungan Mo po sila. Maraming maraming salamat Po sa mga biyaya. Amen

Panginoon Gawin Mo Akong Makabuluhan

Panginoon, Gawin Mo Akong Makabuluhan

Panginoon, gawin Mo akong makabuluhan sa araw-araw. Tulungan Mo akong pasayahin ang aking magulang, kapatid at mga kaibigan.

Choose to Start With A Good Laugh

Choose to Start with a Good Laugh

Choose to start with a good laugh while watching everything bloom.
It is a rebirth, a positive choreograph. Dance and soak to its addicting perfume.

Home