Tag: negativity Archives

God Sweet Music

God’s Sweet Music

God’s sweet music always struck at desperate times.
So calming, so relaxing.
So comforting that sometimes we took each embraces for granted.

We Who is Able

We Who is Able Yet Rotten

We who is ABLE, yet IRRESPONSIBLE. We who claim PRIMACY, DON’T DESERVED BEAUTY.

Your Heart Becomes Dull

Your Heart Becomes Dull

Your heart becomes dull when your cheap eyes only choose to look at the most beautiful colors.

Sometimes Those Who Hides Pain and Negativity

Sometimes Those Who Hides Pain and Negativity

Sometimes those who hides pain and negativity. Uses the most used Love react meaningfully.

To Make an Art I Befriended Sadness

To Make an Art I Befriended Sadness

Just to make an art,I befriended SADNESS. As I progress,I learn to love LONELINESS.

Paano nga ba ang umasa?

Paano nga ba Umasa? Saan nga ba Dapat Lumugar?

Paano nga ba umasa? Pangarap ng mamà ay parang sa bata. Tulalang na-asa, hiling ay ginhawa.Kinulang sa gawa, puro lang salita.Hiling ma’y makuha di ka rin hahanga. “Nasa Diyos ang awa, Nasa tao ang gawa.” Sino ngang may akdang, madaling umasa?Maghintay sa wala’y sinsakit ng hiwa.Hiling magdamaga’y kapagod sa dila.Hintaying biyaya’y, lunuking may kutya. “Ubos, […]

Read More
Your Smile Changes the Beat of My Heart

Your Smile Changes the Beat of My Heart

Your smile changes the beat of my heart from steady to blissful. So addicting. Fast yet so relaxing. Empowering yet harmful.
As it is so tempting.
I keep forgetting I was only dreaming.

When all You ever Wanted was Peace and Quite

When all You ever Wanted was Peace and Quite

When all you everwanted was peace and quite.Yet the world teaches youhate and discontentment.

Ang Ngalay at Pagod sa Pagsuot ng Pekeng Ngiti

Ang ngalay at pagod sa maghapong pagsuot ng pekeng ngiti, ay napapawi ng mainit na daloy ng luha sa gabi.

I Hid All My Hatred Inside This Room

I Hid All My Hatred Inside this Room

I hid all my hatred inside this room. Now that it’s filled, all it spawns is gloom.